Z technických príčin dočasne nedostupné
Minimálna fakturovaná suma za odvedené práce je 60, - €/ deň s DPH a suma za dopravu. Doprava na pracovisko je v rámci Prešova 11 € , mimo Prešov účtujeme 0,35 € / km. Pred začatím vŕtania je potrebné zaplatiť stanovenú zálohu. Zrušenie alebo presunutie termínu prác je možné najneskôr do 2 pracovných dní pred termínom prác, ináč budú účtované storno poplatky vo výške 50 €.

* U železobetónu je cena stanovená pre oceľovú výstuž do priemeru 1 2 mm a reznej plochy na výstuží do menej ako 1 % plochy stien vŕtaného otvoru. V prípade, že železobetón obsahuje väčší priemer oceľovej výstuže alebo plocha rezov oceľovej výstuže je viac akol % plochystien vŕtaného otvoru, je príplatok 20 € za každý 0,1 mm spotreby výšky diamantového segmentu vŕtacej korunky.

Ďalšie poplatky/príplatky k cene otvorov ( ceny s DPH ):

Šikmé vŕtanie : príplatok +10 %
Vŕtanie na sucho : príplatok +25%
Použitie vlastnej tlakovej nádoby na vodu 1 5 € /deň
Vrt hlbší než 40 cm príplatok +10 %
Vŕtanie vo výške nad 150cm : príplatok +15 %
Prestoje nezavinené dodávateľom 10,00€/hod/napracovník a
Pri vŕtanís priemerom nad200mmbude cena zvýšená o cenu odľahčovacích vrtov.